00 | בית מילברג, עדי

הבית 230 מ"ר שטח 500 מ"ר

כאן יכנס מידע מורחב

צילום l אלי גרוס